The use of cloud technologies in preparing future teachers

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55056/cte.248

Keywords:

cloud technologies, future teachers, 3D-books

Abstract

Research goals: highlight key features and benefits of using cloud technologies in the preparation of future teachers. Research objectives: implementation of cloud technologies in the educational process and the inclusion of relevant disciplines to master skills with them. Object of research: the use of cloud technologies in education. Subject of research: educational and appropriate use of cloud technologies in the preparation of future teachers. Research methods used: analysis of publications. Results of the research. The importance of the use of cloud technology in the preparation of future teachers reveals. It deals with individual web services that simplify the interaction of participants of joint training activities. The relevance of the training of teachers to create 3D-books in the future professional activity underlined. The main conclusions and recommendations: cloud technologies in the educational process in educational institutions today provide opportunities to freely use applications (programs) and allow to create optimal conditions for increasing the motivation of future teachers for teaching and research.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 76 / PDF (Ukrainian) views: 56

References

Aleksanian G. A. Ispolzovanie oblachnykh servisov Iandeks pri organizatcii samostoiatelnoi deiatelnosti studentov SPO [Using cloud services Yandex in the organization of independent activity of the ACT students] / G. A. Aleksanian // Pedagogika: traditcii i innovatcii (II): materialy mezhdunar. zaoch. nauch. konf. (g. Cheliabinsk, oktiabr 2012 g.). – Cheliabinsk : Dva komsomoltca, 2012. – S. 150-153. (In Russian)

Burtovyi S. V. Khmarni tekhnolohii v osviti : Microsoft, Google, IBM [Cloud technologies in education: Microsoft, Google, IBM] [Electronic resource] / Burtovyi S. V. // Osvitnii Internet-navihator – Naukovo-metodychnyi zhurnal kafedry teorii i metodyky serednoi osvity KZ «KOIPPO imeni Vasylia Sukhomlynskoho». – Traven 26, 2015. – Access mode : http://oin.in.ua/osvitni-hmary-microsoft-google-ibm-suchasni-instrumenty-formuvannya-osvitnoho-seredovyscha-navchalno-doslidnytskoji-diyalnosti-ditej. (In Ukrainian)

Google Docs, Sheets and Slides [Electronic resource] / Wikipedia, the free encyclopedia. – Access mode : https://en.wikipedia.org/wiki/ Google_Docs,_Sheets_and_Slides.

Yechkalo Yu. V. Bazovi servisy Google u navchanni fizyky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [The basic Google services in physics learning in higher education] / Yuliia Yechkalo // Naukovi zapysky. – Vypusk 5. – Seriia : Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. Chastyna 2. – Kirovohrad : RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2014. – S. 95-98. (In Ukrainian)

Yechkalo Yu. V. Vykorystannia Dokumentiv Google dlia orhanizatsii spilnoi roboty zi stvorennia kompiuternoi modeli [The use of Google Docs to collaborate on the creation of computer model] / Yu. V. Yechkalo // Kompiuterne modeliuvannia v osviti : materialy V Vseukrainskoho naukovo-metodychnoho seminaru (Kryvyi Rih, 6 kvitnia 2012 r.). – Kryvyi Rih : Vydavnychyi viddil NMetAU, 2012. – S. 15. (In Ukrainian)

Kizim S. S. Vykorystannia sotsialnykh servisiv u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv tekhnolohii [The use of social services in the training of future teachers of technology] [Electronic resource] / Kizim S. S. // Metodolohichnyi seminar kafedry innovatsiinykh ta informatsiinykh tekhnolohii v osviti 2013-2014 n. r. – Lystopad 2013. – Access mode : http://ito.vspu.net/metod_seminar/2008/2013-2014/Kizim.htm. (In Ukrainian)

Lytvynova S. H. Virtualna uchytelska za khmarnymy tekhnolohiiamy [Virtual Teacher for the cloud] [Elektronnyi resurs] / S. H. Lytvynova // Kompiuter u shkoli ta simi. – 2013. – No. 2. – S. 23-25. (In Ukrainian)

Liutynska M. Vykorystannia osvitnoho instrumentu Google Classroom na urokakh informatyky ta zaniattiakh hurtka “Obchysliuvalnoi tekhnika” [Use Google Classroom educational tool at informatics lessons and workshop "Computer hardware"] [Electronic resource] / Maryna Liutynska // Internet-konferentsiia z problemy “Innovatsiina diialnist pedahoha v suchasnomu osvitnomu prostori”. – Metodychnyi kabinet viddilu osvity Haivoronskoi RDA, 22 sichnia 2015 r. – Access mode : http://gayvoroninnovacii.blogspot.ru/ 2015/01/google-classroom.html. (In Ukrainian)

Merzlykin O. V. Mozhlyvosti vykorystannia Google Classroom dlia realizatsii khmarnoho seredovyshcha pidtrymky navchalnykh doslidzhen z fizyky [The possibilities of using Google Classroom for implementing cloud environment of support physics learning researches] [Electronic resource] / Merzlykin Oleksandr Volodymyrovych // Zbirnyk materialiv II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh uchenykh “Naukova molod-2014” (11 hrudnia 2014 roku, Kyiv) / Za zah. red. prof. Bykova V. Yu. ta Spirina O. M. – K. : IITZN NAPN Ukrainy, 2014. – S. 110-112. – Access mode : http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/zb2014_compressed_1_1431603366_file.zip. (In Ukrainian)

Mintii I. S. Vykorystannia Dokumentiv Google yak umova optymizatsii spilnoi roboty [Use of Google Docs as a condition for collaborative optimization] / I. S. Mintii // Theory and methods of e-learning. – Kryvyi Rih : Vydavnychyi viddil NMetAU, 2010. – Vol. I. – P. 150-154. (In Ukrainian)

Morze N. V. Yak navchaty vchyteliv, shchob kompiuterni tekhnolohii perestaly buty dyvom u navchanni? [How to train teachers to computer technology ceased to be a miracle in education?] / N. V. Morze // Kompiuter u shkoli ta simi. – 2010. – No. 6 (86). – S. 10-14. (In Ukrainian)

Seidametova Z. S. Khmarni servisy v osviti [Cloud services in education] / Z. S. Seidametova, S. N. Sieitveliieva // Informatsiini tekhnolohii v osviti. – 2011. – No. 9. – S. 105-111. (In Ukrainian)

Shyshkina M. P. Problems of informatization of education in Ukraine in the context of development of research of ICT-based tools quality estimation [Electronic resource] / Mariya P. Shyshkina, Oleg M. Spirin, Yulia G. Zaporozhchenko // Information Technologies and Learning Tools. – 2012. – Vol 27, No 1. – Access mode : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/ article/view/632. (In Ukrainian) DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v27i1.632

Published

2015-03-20

Issue

Section

Cloud-based Learning Environments

How to Cite

Andriievska, V.M. and Olefirenko, N.V., 2015. The use of cloud technologies in preparing future teachers. CTE Workshop Proceedings [Online], 3, pp.78–87. Available from: https://doi.org/10.55056/cte.248 [Accessed 14 June 2024].
Received 2014-11-24
Accepted 2014-12-26
Published 2015-03-20

Similar Articles

11-20 of 334

You may also start an advanced similarity search for this article.